SET VÁY ( ÁO NAI VIỀN TAY MÀU HỒNG + CHÂN VÁY NAI XẺ ĐÙI MÀU TRẮNG )

470,000