SET SHORT ( ÁO DAS TAY SỌC NGANG MÀU DẠ QUANG + QUẦN DAS SHORT TÚI MÀU ĐEN VIỀN DẠ QUANG )

390,000