SET SHORT ( ÁO DAS CÓ CỔ MÀU TRẮNG + QUẦN DAS SHORT TÚI MÀU ĐEN VIỀN TRẮNG )