SET DAS GIÓ ÁO TAY DÀI CÓ CỔ MIX QUẦN DÀI MÀU TRẮNG

495,000