SET DAS ( ÁO TAY DÀI MÀU VÀNG + QUẦN JOGGER MÀU ĐEN SỌC ĐEN )

515,000